Lịch sử & Hoạt động ở Việt Nam

Veolia Water Technologies, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xử lý nước, là công ty con về công nghệ của tập đoàn Veolia. Chúng tôi chuyên về kỹ thuật, và thiết kế & xây dựng cho các dự án chìa khóa trao tay; ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp công nghệ cho các khách hàng công nghiệp đô thị.

Với dự án đầu tiên ở Việt Nam trong thế kỷ 20, Veolia Water Technologies Việt Nam hiện nay đã cung cấp một chuỗi các giải pháp toàn diện và các gói dịch vụ kèm theo đáp ứng yêu cầu của các khách hàng công nghiệp và đô thị trong các lĩnh vực:

  • Nước cấp
  • Nước cho ngành Công nghiệp
  • Nước thải công nghiệp và đô thị
  • Bùn & Các chất rắn sinh học
  • Tái sử dụng nước
  • Tái sinh nguyên liệu & Tái sử dụng nguồn tài nguyên
  • Khử mặn nước biển
Share