Các giải pháp xử lý nước lưu động Aquamove

Các giải pháp xử lý nước lưu động Aquamove ™ liên kết một giải rộng lớn các hệ thống xử lý nước sử dụng các công nghệ lọc nước đã được chứng minh để có thể lắp đặt độc lập hoặc kết hợp với nhau cho các nhu cầu tạm thời hoặc các trường hợp khẩn cấp.

Aquamove™ là giải pháp lý tưởng cho các khách hàng đang đối mặt với các nhu cầu xử lý nước tạm thời và trung hạn:

 • Ngưng hoạt động, nâng cấp, vận hành chạy thử
 • Việc chuyển giao nhà máy mới bị chậm trễ, nhu cầu lưu lượng lớn trong ngắn hạn
 • Mô hình thử nghiệm
 • Khẩn cấp

Các đặc tính then chốt

 • Giải pháp hiệu quả về chi phí
 • Triển khai nhanh: dễ dàng lắp đặt, linh hoạt, giao đến tận công trường
 • Thân thiện với môi trường
 • Chất lượng nước liên tục
 • Cho thuê

Dịch vụ & Vận hành

Tất cả các đội ngũ nhân viên địa phương của chúng tôi mang đến dịch vụ tốt nhất và sự hỗ trợ tối đa trong phạm vi toàn Đông Nam Á

 • PreAct triển khai các dịch vụ lưu động đảm bảo nhanh chóng & hiệu quả
 • Phụ tùng & vật tư thay thế có sẵn cho việc vận hành liên tục
 • Dịch vụ CIP & bảo dưỡng tại công trình
 • Hỗ trợ toàn diện & thường xuyên tại chỗ
Share