Nước thải từ giếng tách dòng

Khi có mưa lớn, nhiều nhà máy xử lý nước thải không có khả năng xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đầu ra như mong muốn, và trong trường hợp đó, nước thải không được xử lý có thể được đưa thẳng ra ngoài thông qua giếng tách dòng.

Là một thực trạng đáng lo ngại về sức khỏe và môi trường

Nước thải từ Giếng tách dòng (CSO) có thể chứa các chất thải khác nhau từ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Các chất thải này bao gồm các chất rắn lơ lửng, vi khuẩn, virus, chất dinh dưỡng, các chất độc gây ô nhiễm, dầu, mỡ và tạp chất rắn, dẫn đến các tác hại nghiêm trọng cho nguồn nước, sức khỏe cộng đồng và môi trường thủy sinh.

Các khu đô thị đang đối mặt với thử thách lớn nhằm cố gắng không thải trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường từ các Giếng Tách Dòng.

Công nghệ Actiflo®

Veolia Water Solutions & Technologies áp dụng công nghệ Actiflo® để lắng cực nhanh và khử tất cả các chất rắn lơ lửng và các vật chất cần oxy hóa sinh dạng hạt trong thời tiết có mưa to.

  • Hệ thống Actiflo® có khả năng loại trừ 90% các tạp chất dạng hạt giúp nâng hiệu suất qui trình khử trùng bằng tia cực tím.
  • Hệ thống Actiflo® có thể được dùng song song với một nhà máy xử lý nước thải bình thường hoặc được đặt tại một đơn vị vệ tinh của hệ thống thu gom nước thải.
  • Với công suất xử lý lớn, hệ thống Actiflo® có thể xử lý toàn bộ dòng chảy tràn từ các giếng tách dòng.
  • Các hệ thống này có thể được tận dụng trong giai đoạn xử lý bậc một và/hoặc bậc ba trong mùa khô.
  • Hiệu quả của Actiflo®trong việc xử lý các dòng chảy tràn mùa mưa đã được chứng minh ở nhiều công trình trên toàn thể giới.
Share