Khử mặn

Nước biển bao phủ 71% bề mặt trái đất, và chiếm 97% lượng nước trên thế giới.

Khử mặn nước biển là một giải pháp vô cùng quan trọng để giải quyết tình trạng khan hiếm nước đang gây khó khăn cho nhân dân ở nhiều khu vực trên thế giới.

Với hơn 100 năm kinh nghiệm về khử mặn, Veolia Water Solutions & Technologies luôn đứng đầu trong việc giúp đỡ các khu dân cư và các ngành công nghiệp trên khắp thế giới thực hiện chiến lược khử mặn nước biển.

Chúng tôi xây dựng các nhà máy và hệ thống khử mặn nước biển sử dụng 3 giải pháp sau:

Khử mặn nước bằng nhiệt

Muối trong nước được tách ra bằng cách làm bay hơi nước biển trong các hệ thống chưng cất. Quy trình này được gọi là Multiple Effect Distillation (MED), có khả năng tái sử dụng năng lượng sinh ra trong quá trình ngưng tụ hơi nước, và giúp làm giảm năng lượng tiêu thụ để nung nóng nước.

Trực thuộc tập đoàn Veolia Water Solutions & Technologies, công ty SIDEM, được xem là đơn vị dẫn đầu thế giới về công nghệ MED với hơn 250 dự án thành công trên toàn thế giới.

Thẩm thấu ngược dùng để khử mặn nước

Trong công nghệ Thẩm Thấu Ngược, chúng ta dùng áp lực để đẩy nước qua một màng lọc đặc biệt, màng lọc này sẽ giữ lại muối và các tạp chất khác.

Hệ thống khử mặn SWRO do Veolia thiết kế, xây dựng và vận hành ở Sydney, Australia, là nhà máy lớn thứ ba trên thế giới sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược, cung cấp đến 15% nhu cầu nước sinh hoạt của thành phố.

Các giải pháp khử mặn nước hỗn hợp

Giải pháp khử mặn bằng nhiệt và thẩm thấu ngược càng ngày càng được kết hợp với nhau để sản xuất nước ngọt, là một sáng tạo cho phép giảm tiêu thụ năng lượng và giảm chi phí sản xuất.

Giải pháp này được áp dụng ở nhà máy Fujairah (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Share