Xử lý mùi

Veolia Water Solutions & Technologies đã đầu tư trong nhiều năm để tiến hành nguyên cứu và phát triển các nhà máy không gây mùi - cả bên trong và bên ngoài nhà máy.

Kiểm soát mùi nước thải

Mặc dù được xây dựng với mục đích là bảo vệ môi trường, các trạm bơm, các nhà máy xử lý nýớc, và xử lý bùn có thể là nguyên nhân làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm tiếng ồn và gây mùi khó chịu, nhất là khi chúng nằm trong thành phố, gần khu dân cý hoặc các điểm du lịch.

Veolia Water Solutions & Technologies giúp giải quyết các lo ngại về mùi và kiểm soát mùi nước thải trong và xung quanh các nhà máy xử lý nước và bùn.

Giám sát bằng hệ thống điện tử

"Hệ thống khướu giác điện tử", OdoWatch®, liên tục thu thập các dữ liệu về các hợp chất gây mùi cùng với dữ liệu dự báo thời tiết để biểu thị các khả năng lan tỏa mùi trên bản đồ của nhà máy và khu vực xung quanh trên màn hình máy vi tính. Hệ thống nhận dạng các nguồn gây mùi chính và có khả năng phân biệt giữa mùi do nhà máy tạo ra và mùi do các nguồn bên ngoài nhà máy tạo ra.

Với dữ liệu dự báo thời tiết, OdoWatch® có thể dự đoán tác động của mùi trong vòng 24 giờ, giúp các kỹ sư vận hành có các giải pháp thích hợp để ngăn chặn.

Các giải pháp công nghệ để xử lý mùi:

Aquilair™

Quy trình khử mùi theo công nghệ hóa lý; trong quá trình này các phân tử khí được chuyển qua pha lỏng.

Alizair™

Hệ thống khử mùi sinh học "xanh", sử dụng quá trình lọc sinh học để oxy hóa các phân tử mùi trong một môi trường ẩm.

Các giải pháp này được thường được đề xuất trong quá trình thiết kế các nhà máy mới, nhưng cũng có thể được xây thêm để giải quyết vấn đề mùi cho các nhà máy hiện hữu.

Share