Xử lý bùn

Đương đầu với lượng bùn thải ngày càng tăng từ các quá trình xử lý nước thải, nước cấp và nước công nghiệp là một thử thách môi trường lớn cho các khu đô thị trên toàn thế giới.

Bùn của bạn là nguồn tài nguyên của chúng tôi

Ở Veolia Water Solutions & Technologies, chúng tôi không cho rằng bùn là chất thải mà là một nguồn tài nguyên có giá trị cao.

Chúng tôi áp dụng các công nghệ hàng đầu trên thế giới để giúp chiết xuất các chất rắn sinh học có giá trị và sản xuất các thứ phẩm khác phục vụ cho nông nghiệp. Bằng cách chuyển hóa bùn thành nãng lượng, chúng tôi giúp bù lại chi phí vận hành của nhà máy xử lý nước thải.

Thiết kế của chúng tôi làm giảm tối thiểu lượng bùn sinh ra trong toàn bộ quá trình xử lý nước nhờ quá trình chiết xuất. Ðối với bùn tồn lại sau quá trình chiết xuất, chúng tôi giảm thiểu trọng lượng và khối lượng các chất có hại trước khi thải ra ngoài. Các giải pháp hợp lý trên thỏa mãn yêu cầu khắc khe nhất về sức khỏe và an toàn môi trường.

Các công nghệ chính về xử lý bùn

Các công nghệ chúng tôi áp dụng để xử lý và nâng cao giá trị của bùn bao gồm:

Exelys™và Biothelys™

là các giải pháp nhiệt thủy phân

Anita™ Range

dùng trong xử lý dòng phụ khi nước đầu vào có hàm lượng amonia cao

Biocon™ và Biocon™ ERS

công nghệ sấy bùn ở nhiệt độ thấp

Solia™

công nghệ sấy bùn bằng năng lượng mặt trời trong nhà kính

Pyrofluid™

thiêu đốt bùn, tái sinh năng lượng và tái sử dụng tro

Athos™

oxy hóa thủy nhiệt để giảm lượng bùn

Là chuyên gia hàng đầu thế trong xử lý nước và nước thải

Với hơn 160 năm kinh nghiệm và 135 đơn vị kinh doanh trên toàn thế giới, Veolia Water Solutions & Technologies là chuyên gia hàng đầu về thiết kế các giải pháp theo nhu cầu của từng khách hàng và xây dựng các hệ thống xử lý bùn cho các nhà máy xử lý nước và nước thải đô thị.

Các đô thị đã tìm đến Veolia để nâng cao hệ thống xử lý bùn bao gồm Paris (Pháp), Hong-Kong và Qingdao (Trung Quốc), Saint Petersburg (Nga), Krakow (Ba Lan), Brussels (Bỉ) và Buffalo (New York).

Share