Các công nghệ xử lý đặc thù

Các công nghệ chính để xử lý nước uống cho các áp dụng đặc thù bao gồm:

Mangaflo™ Plus

để khử măng-gan, sắt, và a-sen

Metclean™

để khử các kim loại nặng bao gồm a-sen, ca-đi-mi, chì, kẽm, ni-ken, sắt, măng-gan, u-ra-ni-um, v.v.

Uranex™

để khử u-ra-ni-um

Hydrex™

sản xuất và cung cấp tất cả các loại hóa chất chuyên dụng cho xử lý nước và các chất phụ gia khác.

Share